Architectuur in de kijker | Verslag "Cube" 2019

tekst; Jeroen Ketelaars

CUBE: een gebouw om jaren mee vooruit te kunnen

Van alle gebouwen op de campus van Tilburg University is het gebouw ‘CUBE’ toch wel een heel bijzonder exemplaar, zo bleek op vrijdag 26 oktober, toen het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) een rondleiding door het fonkelnieuwe gebouw organiseerde. Zo’n vijftig belangstellenden waren erbij aanwezig toen Richard Antens, die zich als projectleider de afgelopen vier jaar zowat full time met de bouw van CUBE heeft beziggehouden, vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het gebouw en de afwegingen die daarbij zoal gemaakt moesten worden.

En CUBE, dat nog maar twee maanden in gebruik is, is niet alleen bijzonder omdat het het jongste van de zestien gebouwen op het universiteitsterrein is. Het beschikt namelijk ook over de modernste voorzieningen, én het huisvest in tegenstelling tot veel andere gebouwen op de campus géén faculteit, zoals bijvoorbeeld het Montesquieu-gebouw, waar de juridische faculteit ondergebracht is. CUBE, dat met zijn 12.000 vierkante meter tien procent van de totale campus beslaat, voorziet voor het grootste deel in onderwijsruimtes in allerlei grootten, en ruimtes – ook weer van allerlei afmetingen – waar studenten alleen of in groepjes kunnen studeren. Ruimte voor zelfstudie is er sowieso veel in ‘het hart van het gebouw’, de Plaza, waar honderdvijftig zitplekken zijn. Met al die studieruimtes en zitplaatsen wordt voorzien in een behoefte want er kwam steeds meer vraag naar mogelijkheden waardoor studenten niet meer alleen op hun studentenkamer hoefden te zitten, maar waardoor zij dichtbij de voorzieningen van de universiteit zaten, makkelijk naar colleges konden, en gebruik konden maken van een WiFi-verbinding en andere faciliteiten.

Maar naast zelfstudie- en onderwijsruimtes bevat het gebouw ook onder andere twee indrukwekkende tentamenzalen waar digitale examens afgenomen kunnen worden. Maar liefst 480 studenten kunnen er in totaal terecht. Die digitale tentamenzalen zijn imposante lokalen met rijen vol computerschermen. Aansluitingen zijn er niet te zien, want die lopen allemaal via de vloer. En de beeldschermen zijn zo van elkaar gescheiden dat studenten tijdens de tentamens niet bij elkaar kunnen meekijken. En mochten er studenten zijn die tijdens een examen een computer uit willen schakelen om zo moedwillig een hertentamen uit te lokken: ook daar is aan gedacht en die mogelijkheid is er dus niet.

Verbinding tussen stadscentrum en Warande

De eerste plannen voor het CUBE-gebouw, dat ontworpen is door KAAN architecten, kwamen een jaar of vijf ter tafel. Het veertig jaar oude gebouw dat op de locatie stond waar later CUBE zou verrijzen, was rijp voor de sloop, het aantal studenten nam toe, en er was een behoefte om een bouwkundige verbinding te maken tussen enerzijds de Oude Warande en anderzijds het centrum van de stad. Met de Warande en de andere groenvoorzieningen aan de zuidkant van de campus in gedachte werd al snel duidelijk dat ook bij de bouwplannen voor CUBE veel aandacht moest zijn voor groen waar de natuur haar gang kan gaan. “Waar je ook loopt in het gebouw, overal heb je contact met buiten en zie je groen”, vertelt Richard Antens aan de deelnemers aan de rondleiding. Daarom werden er niet alleen rondom het gebouw, maar ook in de patio’s die deel uitmaken van het gebouw een groot aantal bomen geplant. “Ook om bij studenten meer bewustwording te genereren voor ecologie en duurzaamheid.”

Die elementen zijn ook op andere plaatsen in CUBE terug te vinden, zoals in het auditorium, een enorme collegezaal waar maar liefst zeshonderd personen terecht kunnen, en die door middel van een mobiel ‘tussenschot’ te verdelen is in twee zalen met driehonderd stoelen. “De wanden van de zaal zijn gemaakt van gerecyclede petflessen”, vertelt Richard Antens in de grootste zaal die er nu op de campus van Tilburg University te vinden is. Net zoals andere ruimtes in het gebouw bevat de zaal allerlei innovatieve elementen, bijvoorbeeld op audiovisueel gebied. “Zodat we qua techniek up to date zijn en we weer jaren vooruit kunnen”, aldus Antens, terwijl het gebouw in gereedheid wordt gebracht voor de open dag van de universiteit, waar zo’n 8000 bezoekers worden verwacht. In CUBE worden op die dag onder meer proefcolleges en informatiebijeenkomsten verzorgd en het gebouw moet dan dus als het ware een vuurdoop doorstaan. Maar terugkomend op de technische mogelijkheden: er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om met twee beamers één beeld te vormen en er kan via ‘live stream’ in andere zalen meegekeken worden als er in het auditorium een college gegeven wordt. Met het grote aantal personen dat in de zaal kan plaatsnemen, was ontruiming in geval van een calamiteit ook iets waar aan gedacht moest worden. Mocht het inderdaad ooit nodig zijn om iedereen snel uit het gebouw te laten vertrekken, dan is dat onder andere mogelijk door de tafeltjes die met een snelle beweging omlaag klappen.

Een van de ‘eyecatchers’ in CUBE is de monumentale trap, maar de liften zijn daarentegen wat meer uit het beeld gehouden, om studenten, docenten en anderen vooral te stimuleren om van de trap gebruik te maken. Die trap is wit, zoals ook de rest van het gebouw van lichte kleuren is voorzien. Bewust uiteraard. “Want de studenten moeten voor de kleur zorgen.”

Voor meer informatie over dit project kunt u ook terecht op de website van KAAN Architecten via onderstaande link:

http://kaanarchitecten.com/project/cube/