Tilburg e.o. | Cahier 'Verweven Stad' nu online

Koester die oude lap die Tilburg is, en weef mee!

Op zaterdag 8 december stond een groot interview met stedenbouwkundige Ludo Hermans in het Brabants Dagblad, geschreven door Stephan Jongerius.  Over de boodschap van Verweven Stad vertelt Hermans aan Jongerius:  "We spreken bewust niet van DE Verweven stad, het is een conditie, geen eindtoestand. Kijk met die ogen naar die oude lap! Lang was Tilburg stad van projecten: het Kromhoutterrein, de Muzentuin en de Frankische Driehoeken. Daarmee klom ze vanaf de zeventiger jaren uit een diep dal. Geleidelijk aan kijken we nu naar een groter geheel. Vestingsteden als Den Bosch en Breda hebben ons op dat vlak niks te leren. Je moet van die lap geen schoon tafelkleed willen maken. Kijk naar wat we op die route hebben en ga dan dingen toevoegen, veranderen aan elkaar knopen. Samen met inwoners, investeerders, ontwikkelaars, ondernemers. Dan wordt het onze stad in plaats van die van de gemeente.” 

Het hele interview is hier op de site van het Brabants Dagblad te lezen.  Vanaf woensdag 12 december is hier de digitale versie van het Cahier Verweven Stad te bekijken.