naar een duurzame integrale wijkaanpak
programma

Cast atelier stad vol energie

Cast atelier stad vol energie

Alle Nederlandse wijken moeten van het gas af. Tegelijkertijd is er de noodzaak om wijken voor te bereiden op klimatologische, demografische, economische, sociale veranderingen. Eind 2018 zette CAST met het CASTatelier ‘Wijk vol Energie’ het onderwerp van integrale, duurzame wijkaanpak op de agenda. 

Tilburg- Noord was aangewezen als proeftuin voor de energietransitie. Een wijk representatief voor vele andere locaties in Nederland. Dat werd nog eens bevestigd door de lancering van de nieuwe prijsvraag van het College Rijksadviseurs (CRA) dat Tilburg-Noord als studielocatie opnam voor ‘Panorama Lokaal’.

Een naadloze aansluiting op het CASTatelier ‘Wijk vol Energie’.

In september 2020 zijn de ontwerp resultaten van Panorama Lokaal gepresenteerd. Later in het najaar organiseerde CAST i.s.m. IABR en Architectuurcentrum Eindhoven een inter-stedelijke bijeenkomst over nieuw energie in de wijk. Tijdens deze bijeenkomst is gereflecteerd op resultaten en ervaringen in de verschillende steden Tilburg, Eindhoven en Rotterdam. Lees hier het verslag terug.

CAST heeft op 24 december 2020 een posterwedstrijd uitgeschreven, een oproep aan visueel visionairs om een verbeelding te maken van de ideale buurt. De drie winnende posters zullen vanaf eind februari/ maart via een intensieve campagne verspreid worden via de (online) kanalen van CAST én Marketing Tilburg en verspreid door de stad te zien zijn.

Lees hier meer info over de posterwedstrijd, aanmelden kan tot uiterlijk 31 januari.

De postercampagne is een startschort voor de activiteiten die CAST in 2021 gaat organiseren binnen deze programmalijn, die we voortaan Stad vol Energie noemen. 

Cast atelier stad vol energie

Kennisbank

26 nov 2020
nieuwe energie in de wijk | Verslag
Donderdagmiddag 26-11-2020, verzamelden zich 54 belangstellenden voor de online expertmeeting over d ...

nieuwe energie in de wijk | Verslag

Donderdagmiddag 26-11-2020, verzamelden zich 54 belangstellenden voor de online expertmeeting over de energietransitie. Te gast waren onder meer Thijs van Spaandonk (IABR) en Robbert de Vrieze (IABR), Matthijs Uyterlinde (Platfom31) en Marco Visser (gemeente Tilburg). Onder leiding van Sophie Stravens spraken ze over de kansen, dilemma’s en voortgang van de energietransitie in het licht van de in de Klimaatwet vastgelegde doelen. Op de vraag of we genoeg doen om die doelen te halen reageerden alle drie de gasten met: ’nog niet.’ We zijn aan het leren, er is beweging, maar we moeten echt een versnelling hoger…

Via bijgevoegde link is het verslag van de meeting te vinden zoals opgesteld door René Erven van Architectuurcentrum Eindhoven: LINK NAAR HET VERSLAG.


16 nov 2020
BOUWSTOF podCAST #4 - Reflectie op de woningbouwopgave
“Laten we kritisch kijken naar hoeveel woonruimte heb je als persoon nodig”, aldus Eva Gaaff.  ...

BOUWSTOF podCAST #4 - Reflectie op de woningbouwopgave

“Laten we kritisch kijken naar hoeveel woonruimte heb je als persoon nodig”, aldus Eva Gaaff. Eva is Consultant Urban Development & Real Estate (Arcadis). Als strategisch consultant werkt ze aan organisatievraagstukken en complexe opgaven in de gebouwde omgeving. Ze slaat de brug tussen beleid en maatschappij.

Merel Pit, hoofdredacteur A.ZINE, gaat met haar in de podcast BOUWSTOF in gesprek over de woningbouwopgave waarvoor we staan. Het kabinet riep onlangs op om voor 2030 een miljoen woningen bij te bouwen in Nederland. Eva vertelt hoe we die opgave volgens haar moeten benaderen. Zo vindt ze er kritisch moet worden gekeken naar de ruimtevraag van mensen over 10-20 jaar en de minimale ruimtebehoefte per persoon die nu leidend is in de beleidsvorming. 

Ook zoomt ze even in op een gebouw: de Clarissentoren middenin de Spoorzone van Tilburg. Ze vindt de bouw van deze toren een logische beslissing, want hiermee wordt voorzien in een behoefte van bepaalde doelgroepen waar vooralsnog te weinig voor wordt gebouwd. 

Beluister de hele podcast!

BOUWSTOF podcast is een samenwerking is tussen CAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o., A.ZINE, het architectuurmagazine met een nieuw perspectief en Omroep Tilburg. In deze podcastserie praat Merel Pit, hoofdredacteur van A.Zine, door op de thema’s die aan de orde zijn gekomen tijdens de live BOUWSTOF talkshow georganiseerd door CAST. We bieden hiermee verdieping, maar ook inspirerende vergezichten en nieuwe perspectieven op architectuur en bouwen.CASTatelier Wijk vol Energie | Verslag denksessie i.s.m. KAW
KAW organiseerde op 28 november 2019 in opdracht van CAST een denksessie over de toekomst van Tilbur ...
18 dec 2019
CASTatelier Wijk vol Energie | Wijkportret Tilburg Noord
CAST maakte een wijkportret, waarin betrokken inwoners en ondernemers uit Tilburg Noord hun licht la ...
CASTatelier Wijk vol Energie | Verslag bijeenkomst Wijk van de Toekomst: Tilburg-Noord
Op donderdagavond 29 november vond de bijeenkomst “Wijk van de Toekomst: Tilburg -Noord” plaats.&nbs ...