13 dec 2021

Echte (Til)burgers gezocht voor het burgerpanel

Tilburg e.o.
Echte (Til)burgers gezocht voor het burgerpanel

Wil jij meedenken over de verdichting van de stad? Dan zoeken we jou! Je hebt het vast wel in de krant gevolgd: de komende 20 jaar gaat Tilburg 25.000 extra woningen bij bouwen. Dat is bijna evenveel woningen als in de Reeshof staan. Wil jij meer informatie over deze opgave? Kijk dan dit filmpje.

De ruimte voor deze nieuwbouw moet gezocht worden binnen de grenzen van de stad. Een gigantische opgave, die ook veel vragen en dilemma’s oproept. In opdracht van CAST gaat vanaf 23 januari tot 23 april een beknopt onderzoeksteam aan de slag met de vraag waar en op welke wijze die 25.000 extra woningen aan de stad toegevoegd kunnen worden. Met dit onderzoek willen we  de ambitie van de gemeente Tilburg zichtbaar maken. Hoe gaat dat stad er uit zien? En wat vinden we daar van?  In dit onderzoeksproces is het belangrijk om ook de wensen en ideeën van de Tilburgers mee te nemen. Daarom organiseren we met het ontwerpteam twee feedback-momenten waar een burgerpanel kan reageren op scenario’s en denkrichtingen van het onderzoeksteam. Hoe denkt u over de hoeveelheid groen in de stad? Waar zijn welke type woningen nodig? Hoe behouden we het Tilburger DNA in de vernieuwing? Enzovoorts. Jullie opmerkingen vormen belangrijke input voor het onderzoeksteam. Je hoeft absoluut geen ruimtelijk expert te zijn, wel graag een betrokken Tilburger. We stellen een gevarieerd panel samen met mensen uit verschillende wijken, van verschillende leeftijden, levensfase en achtergronden. 

Tijdsinvestering
We gaan op twee momenten in het onderzoek een feedback-ronde organiseren. We koersen op een avond in februari en in april 2022.  

Over het onderzoek
CAST is initiatiefnemer van dit onderzoek naar de verdichting van de stad. Hoe onderzoeksteam gaat voorstellen doen van hoe de stad er in 2040, mét 25.000 extra woningen er uit kan zien. Enerzijds zullen de onderzoeksresultaten ter inspiratie voor de gemeente dienen, anderzijds gaat het een belangrijk instrument worden in het publieke gesprek met de stad over de verdichtingsopgave.

Denk jij graag mee over deze verdichting van onze stad? Vul dan snel het volgende formulier in via deze link en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Over CAST 
CAST, het Centrum voor architectuur en stedenbouw, geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. Deze uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in gesprekken, tentoonstellingen, excursies, opiniestukken of ontwerpateliers. Op die manier vergroot CAST de belangstelling voor de gebouwde omgeving en draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.