Professioneel regionaal netwerk
18 jun 2020

CAST&co | Expertmeeting (Blijfklimaat in het buitengebied)

CAST&co

CAST&co is het professioneel netwerk van CAST waar partijen met een engagement voor de stad en regio Midden-Brabant, samenwerken aan ruimtelijke uitdagingen.

CAST&co | Expertmeeting (Blijfklimaat in het buitengebied)
  • Datum
    do 18 jun 2020

Opzet workshop CAST&co - Blijfklimaat in het buitengebied

DOEL:

input leveren voor een toolbox blijfklimaat: een toolbox die een handreiking gaat zijn naar ontwikkelaars, architecten en dorpsgemeentes die een woonklimaat ontwikkelen buiten de stad.

Antwoord geven op de vraag: “Wat zijn de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een duurzaam blijfklimaat in de regio hart van Brabant?” 

DEELNEMERS:

Netwerk CAST&co: architecten en ontwerpers waarvan sommigen actief zijn met ontwikkelingen buiten de stad, anderen niet. Professionals die - door anders te kijken naar ontwikkeling buiten de stad – waardevolle input en verbeeldingskracht kunnen leveren op het thema blijfklimaat.

Medewerkers gemeentes, waterschappen en provincie: beleidsmakers met veel kennis van zaken omtrent ontwikkelingen in het buitengebied. Stellen vaak randvoorwaarden aan ontwikkeling en weten welke belangen spelen buiten de stad.

Adviseurs ruimte: Specialisten op het gebied van beleid, weten waar de veranderende capaciteit van bestaande bestemmingen en regels ligt. Leveren waardevolle input op Met de kennispartners in het collectief "CAST&co" voeren we een verdiepend vakdebat over de randvoorwaarden om tot ruimtelijke kwaliteit te komen, over vakmanschap en goed opdrachtgeverschap, over samenwerking en proces, over het creëren van een goed architectuurklimaat. Het netwerk bespreekt urgente vraagstukken, legt dilemma’s open op tafel en helpt elkaar verder om tot betere oplossingen te komen voor de grote, complexe opgaven waar alle professionele partners voor staan.

CAST&Co

Lid worden van ons professioneel netwerk CAST&co? Of meer informatie hierover?

Stuur een mailtje naar secretariaat@castonline.nl We gaan graag met je in gesprek!