logistiek met meerwaarde voor stad en land

drone-film logistieke landschappen

hoeveel 'verdozing' kan het landschap hebben?
CASTatelier Logistiek landschap

Uit een onderzoek van Natuurmonumenten blijkt dat 82% van de Brabanders zich zorgen maakt over de ontwikkeling van het landschap. De opgaven die we in het buitengebied op ons af zien komen zijn inderdaad veel en omvangrijk: denk aan de afkalvende biodiversiteit, de windmolens en zonnepanelen die in het landschap terechtkomen om onze klimaatdoelen te halen, maar ook de toenemende bouw van grote logistieke hallen die aangewakkerd wordt door het online winkelen. 

Onlangs werden Tilburg en Waalwijk uitgeroepen tot logistieke hotspot nummer 1, vanwege het feit dat de lokale overheden de komst van distributiehallen optimaal faciliteren. Uiteraard zorgen deze bedrijven voor werkgelegenheid en stimuleren ze de economie. Maar, wat is hun werkelijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio als er veel arbeidsmigranten werken, en zijn de werkomstandigheden wel voldoende? En wat doen de uitgestrekte logistieke dozen met het landschap? 

Voor het College van Rijksadviseur is de opmars van logistieke bedrijfshallen aanleiding voor een onderzoek: ‘Prachtige uitzichten staan onder druk. Wij zien dit als een bedreiging van het Nederlandse landschap, zeker omdat er vaak geen coördinatie is geweest voordat zo’n doos wordt neergezet’, zei Rijksbouwmeester Floris Alkemade tegen dagblad Trouw. 

CAST bracht een aantal bedrijventerreinen in Tilburg en Waalwijk in beeld. Hiermee wilden we de omvang van de terreinen laten zien en het effect ervan op het landschap. Dit leverde niet alleen esthetische beelden op, maar zet je ook aan het denken over hoeveel ‘verdozing’ het landschap kan hebben. 

De film Logistieke Landschapppen werd op 13 april 2019 op het Tilburgs Architectuurfilm Festival vertoond.