naar een duurzame integrale wijkaanpak
16 jun 2021

Bijeenkomst Verdichting van de Stad

Cast atelier stad vol energie
Bijeenkomst Verdichting van de Stad
  • Datum
    wo 16 jun 2021
  • Locatie
  • Aanvang
    20:00 uur

Inhoud
De gemeente Tilburg gaat binnen 10 jaar 25.000 extra woningen bijbouwen in Tilburg. Bij deze ontwikkeling willen ze graag de bewoners meenemen in het proces, en laten meepraten en het debat op gang brengen. Dit najaar wordt er een besluit genomen over de kwalitatieve en kwantitatieve opgave, er worden principes vastgesteld, afgesproken wáár er wordt verdicht en met welke bandbreedte, de versnellingsopgave wordt besproken, en locaties worden geprioriteerd en de agenda voor het vervolg.

Vorm
Met één presentatie en enkele prikkelende interviews worden de deelnemers uitgedaagd actief bij te dragen mee te denken en vragen te stellen om zo samen het ideale beeld te schetsen van de verdichtingsopgave.

Waar en wanneer
Online
16 juni, 20.00 - 21.30 uur 

Cast atelier stad vol energie