DAT
Partners

DAT

www.datarchitecten.nl

Het initiatief voor De Architecten Werkgroep ontstond in 1985 uit een intensieve samenwerking tijdens de studietijd van Theo van Esch en Ton van der Hagen. Meggie Bessemans en Walter van der Hamsvoord zijn mede verantwoordelijk voor de naamsverandering DAT, afkorting van De Architectenwerkgroep Tilburg. Ons bureau heeft zich duidelijk gemanifesteerd in zeer uiteenlopende projecten. Het overzicht van de medewerkers geeft een indicatie van hun opleidingsniveau en expertise.

STEDENBOUW x ARCHITECTUUR
Enthousiasme, energie en ervaring staan aan de basis van alle ontwerp- en bouwprocessen. DAT wordt veelvuldig gekozen bij ontwerpsituaties die zowel een stedenbouwkundige visie als een architectonisch ontwerp verlangen. Voorbeelden zijn: Kromhoutpark Tilburg, Regenboogpark Tilburg, Schaepmanlaan Oss, Friezenlaan Tilburg. Daarnaast kozen diverse gemeenten ons voor de stedenbouwkundige supervisie bij uitbreidingsplannen. Kerntaak daarbij was een krachtige relatie te leggen tussen de stedenbouwkundige intenties en architectonische vertaling. En opdrachtgevers inspireren met creatieve concepten.

VOLLEDIG - VERRASSINGEN
Ons bureau heeft in alle vakgebieden ervaring met de gangbare architectenwerkzaamheden. Met onze eigen medewerkers bereiken we zo de beoogde projectkwaliteit. Concreet betekent dit dat wij alle werkzaamheden verrichten behalve constructiewerk en complexe bouwfysica-adviezen. De kostenbewaking geschiedt door externe adviseurs. Zo voorkomen we dat te optimistische aannames leiden tot blokkades die een snelle en kwalitatieve realisatie belemmeren.

ONTWERP x UITWERKING
Ontwerp- en uitwerkingscapaciteit gaan binnen ons bureau hand in hand. Medewerkers met gedegen technische ervaring zijn door de affiniteit met architectuur ook in staat een bijdrage te leveren aan de ontwerpinhoud. Dat is een bewuste keuze. Hierdoor creëren we een continue wisselwerking en een sterke dynamiek tussen de disciplines binnen ons bureau. Door deze wisselwerking ontstaan vaak verrassende ideeën.

1 CONTACTPERSOON = AANSPREEKPUNT
Opdrachtgevers hebben vanaf het eerste initiatief contact met één van de architecten: Theo van Esch, Walter van der Hamsvoord of Desiree Vermeer. Zij zijn als projectarchitect betrokken bij het opstellen van het programma van eisen en het overleg met diverse instanties. Van ontwerp tot realisatie blijft de projectarchitect met de projectleider de spil van het proces. Wij kiezen niet voor vaste combinaties. Per opgave formeren wij steeds het sterkste team dat voor de duur van een project onveranderlijk is.

GOED KIJKEN = DE BASIS
Niets staat van tevoren vast. Alles is een kwestie van zien, bekijken, telkens terugkeren naar de ontwerplocatie om het ontwerp aan te scherpen.
Situatie, programma van eisen, tijdsbeeld en overige randvoorwaarden vormen een unieke combinatie. Deze specifieke vraag leidt dan ook, per definitie, tot een specifiek ontwerp.

CONSISTENTIE x VOLLEDIGHEID x VERANKERING
Het programma van eisen analyseren wij op consistentie en volledigheid. De consequenties van wensen en eisen maken wij via kostenanalyses, deelontwerpen, modellen en studiemaquettes in een vroeg stadium zichtbaar. Indien nodig reiken wij alternatieven aan voor een specifieker ontwerpresultaat.

Een ontwerp is geen omzetting van programmatische feiten in drie dimensies. Het is een zorgvuldige verwerking van situatie, programma en vormgeving. Vormgeving is ook geen autonome kwaliteit maar een middel om zowel de gewenste verankering in de stedenbouwkundige context als een bijzondere architectuur te bereiken. Daaraan relateren wij de keuze van materialen, afmetingen, verhoudingen en kleuren.

Terug naar Hoofdpartners
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.