Initiatief in gebiedsontwikkeling
CAST in actie

Initiatief in gebiedsontwikkeling

woensdag 20 maart 2013

Initiatief in gebiedsontwikkeling
Informatie
Datum:
woensdag 20 maart 2013

TERUGBLIK

Initiatief in gebiedsontwikkeling
Stadsgesprek

De Spoorzone in het hart van Tilburg daagt uit tot creativiteit en initiatief. Er zijn ideeën voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, maar ook zijn plannen bedacht voor de transformatie van industrieel erfgoed. Er worden voortdurend evenementen georganiseerd en er zijn ondernemende kwartiermakers actief in het gebied. Hoe komt men van goede ideeën tot kansrijke initiatieven? Hoe ontstaat uit tijdelijk gebruik ook permanente waarde? Hoe verbindt initiatief van onderop zich met planmatige ontwikkeling? CAST toonde goede voorbeelden en organiseerde over deze en andere vragen een stadsgesprek.

De ruimtelijke ontwikkeling van de Spoorzone is complex. Professionele partijen dienen een groot aantal financiële, juridische en infrastructurele randvoorwaarden in het oog te houden. Tegelijk nodigt het gebied uit tot creatieve energie die de ontwikkeling op korte en lange termijn stimuleert. Het verbinden van beide werkelijkheden vormde het uitgangspunt van het onderzoek ‘Vormgeven aan de Spontane Stad’ dat Sjoerd Feenstra van Urhahn Urban Design presenteerde. Conclusies en aanbevelingen uit het rapport onderbouwde Feenstra met enkele inspirerende voorbeeldprojecten uit het gehele land.
Ebbingekwartier in Groningen was een van deze projecten. Ondernemers en initiatiefnemers zorgden de vormgeving en bouw van een tijdelijk containerdorp. De gemeente legde de infrastructuur aan. Het resulteerde in een ‘testsite’ voor innovatief ondernemerschap en tijdelijke architectuur. Bert-Jan Bodewes, betrokken als initiatiefnemer en gebiedsontwikkelaar, pleitte na zijn toelichting op het ontwikkeltraject en zijn eigen initiatief ‘Gasfornuis’, voor een meer flexibele en lerende stadsontwikkeling: “Van een leger ambtenaren naar een ‘zwerm’ met parttime professionals en bevlogen burgers”, zo pleitte hij.
Landschapsarchitect en stedenbouwkundig ontwerper Michelle de Roo presenteerde het burgerinitiatief ‘Singelpark Leiden’. Dit langste park van Europa krijgt de komende jaren vorm nadat enkele bevlogen professionals als inwoner van Leiden het netwerk Stadslab opzette. In hun vrije tijd, op spontane en energieke wijze, en met een goed uitgewerkte strategie, werkten zij aan het de ontwikkelvisie voor het park en wisten zij bewoners én de gemeente te overtuigen. Daarbij bleek de verbinding tussen grootschalig en kleinschalig, en een lange termijn visie met korte termijn acties en successen van groot belang.

De Tilburgse betrokkenen toonden zich bijzonder geboeid door deze succesverhalen. Initiatiefnemers en betrokken beleidsmakers onderschreven de noodzaak om ‘top-down’ en ‘bottom-up’ denken te verlaten om te komen tot een dynamischer ontwikkelmodel voor de Spoorzone. Meer intensieve samenwerking tussen ondernemende initiatiefnemers onderling lijkt daarbij van groot belang. Het zichtbaar krijgen en houden van initiatieven, het vinden van investeerders en het uitwisselen van kennis zijn niet slechts de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van initiatiefnemers zelf.
Alleen wanneer goede ideeën tot kansrijke initiatieven ontwikkeld worden, dan kan er sprake zijn van een verzoening tussen planmatige ontwikkeling en spontaan initiatief, van een werkelijk ‘spontane stad’.

 

Dit programma valt onder de volgende programmalijn:

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.