Verslag Stadsgesprek Toekomst Ringbaan
CAST in actie

Verslag Stadsgesprek Toekomst Ringbaan

woensdag 26 mei 2010 - Aanvang 26-05-2010

Informatie
Datum:
woensdag 26 mei 2010
Aanvang:
26-05-2010

Fotografie: Pieter de Ruijter

Een grootstedelijke boulevard met een lommerrijke middenstrook voor wandel- en ruiterpaden. Zo ontwierp ir. J. Rückert in 1917 de ringbaan rond Tilburg. Ze diende om samenhang te creëren in de infrastructuur van de stad en vormde de buitenste stadsgrens. In de loop der jaren is de betekenis van de ringbaan ingrijpend veranderd. Ze vormt al lang niet meer de buitengrens van de stad, maar bevindt zich inmiddels midden in het stedelijk weefsel. Ook de infrastructurele functie van de ringbaan is sterk veranderd door de aanleg van een nieuwe buitenring van snelwegen en de centrale stadsboulevard Spoorlaan-Hart van Brabantlaan.

 

 

Als onderdeel van de manifestatie rond de ringbaan van Stichting Straat, organiseerde CAST donderdag 27 mei 2010 een stadsgesprek over de toekomst van de ringbaan. De lintenstructuur van Tilburg was al veel vaker onderwerp van discussie, maar de discussie over de ringbaan is nog redelijk onontgonnen terrein. Onder leiding van Jo Jongen (voorheen o.a. gemeente Tilburg) formuleerden we in een gesprek met de stad de opgave voor de toekomst en duidden we de ontwikkelingen die hiervoor bepalend moeten zijn.

 

Architect Peter van Hoogmoed presenteerde een toekomstvisie op de ringbaan die hij met Tilburgse experts voor de manifestatie ontwikkelde. Zij gaven een aantal ontwerpers en kunstenaars de opdracht hun visie op de ringbaan te verbeelden. Eén van die kunstenaars was bassist Eric van der Westen die later op de avond zijn op de ringbaan geïnspireerde muziekstuk ten gehore bracht.


Leo Beckers van De Ideale Connec
tie benaderde de thematiek vanuit een totaal andere invalshoek. Hij lichtte het project Leisure Boulevard toe, waarvan hij projectleider is. Een concept dat binnen de regionale samenwerking in Midden-Brabant bedrijvigheid aan zich probeert te binden. Hij hield een pleidooi voor een ringbaan die niet slechts asfalt is, maar een programmatische meerwaarde krijgt.

Tenslotte reflecteerde voormalig Rijksadviseur Infrastructuur Jan Brouwer vanuit landelijk perspectief op de huidige situatie. Hij stelde dat de ringbaan verworden is tot een verkeersriool en een betekenis op ruimtelijk, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk niveau nodig heeft. Bovendien, stelde hij, is een ring een virtueel verschijnsel dat alleen op kaarten zichtbaar is. Gebruikers ervaren de ‘ring’ nooit als zodanig. Hij is een voorstander van het benaderen van de ringbaan in delen, waarbij van elk deel de eigen identiteit wordt benadrukt.

 

Na de pauze werd het gesprek met de zaal geopend. Wethouder Roel Lauwerier van onder andere Verkeer en Vervoer, gaf aan deze bijeenkomsten inspirerend te vinden om vrij na te denken en gezamenlijk enthousiasme te creëren. Als vrije denkoefening zag hij kansen in het nadenken over de vormgeving van ‘poorten’ van de stad aan de ringbaan. De grootste uitdaging zag hij in het toegankelijk houden van de stad en tegelijkertijd creëren van een ‘smoelwerk’ voor de stad. Het gesprek ging uiteindelijk verder in op dit nadenken over de verkeerskundige betekenis ten opzichte van de programmatische betekenis van de ringbaan. Jan Brouwer deed een oproep tot integraliteit in de benadering van de opgave. Hierbij werd door anderen de in uitvoering zijnde Cityring als voorbeeld genoemd waar dit in Tilburg al gelukt lijkt te zijn.

 

De ruim 60 toehoorders werden het niet eens over de vraag of de ringbaan als cultuurhistorisch gegeven eenheid beschermd en benadrukt zou moeten worden, of dat beter kan worden ingezet op het eigen karakter van de losse delen. Door de avond zijn echter de belangrijke thema’s rond de ringbaan en infrastructuur in Tilburg op tafel gekomen en dat biedt aanleiding om in de toekomst het gesprek voort te zetten.

 

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.