Symposium: Belgische toestanden
CAST in actie

Symposium: Belgische toestanden

woensdag 15 mei 2002 - Aanvang 15-05-2002

Informatie
Datum:
woensdag 15 mei 2002
Aanvang:
15-05-2002

Conservatoriumzaal Fontys, Tilburg

Belgische toestanden. Een begrip dat in de architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening vaak wordt geassocieerd met gebrek aan orde en overzicht, met onsamenhangendheid en afwezigheid van planning. De term roept het beeld op van een ongebreidelde vrije bebouwingsgroei en wilde verkavelingsdrang. Kortom: het beeld van alles dat in Nederland niet gewenst is. Of is het strak geregisseerde en georganiseerde Nederland toe aan wat meer Belgische Toestanden? Verklaart dat soms de groeiende interesse voor 'individueel opdrachtgeverschap' en 'getemd wild wonen'? En wat heeft de Belgische situatie als potentieel model nog meer te bieden?

Op donderdag 16 mei organiseren de Fontys Academie voor Architectuur en Stedebouw (Fontys AAS), de kring Midden-Brabant van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) een symposium over het fenomeen 'Belgische Toestanden'. Oscar Rommens en Joris van Reusel van het Antwerpse architectenbureau Import.Export Architecture stelden een programma samen waarin de Belgische toestand vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Zo komen onder meer de opleiding, de architectuurpraktijk, de stedelijke overheidsdiensten en het uitvoerend studiebureau aan de orde.

De inleidende sprekers (architecten, planologen, vertegenwoordigers van stedelijke overheidsdiensten en critici) zijn allen Belgen. Architectuurliefhebber Ronald Sledsens, geschoold in de economie, filosofie en theologie, treedt op als moderator en leidt de forumdiscussie met de sprekers. Het symposium wordt afgesloten met een confrontatie Holland - België tijdens het publieksdebat.

Programma


Deel 1
16.00 ontvangst
16.40 welkomstwoord
16.45 Frank d'Hondt, geograaf-planoloog (medewerker vakblad 'Ruimte & Planning'): Een algemene inleiding en kritische reflectie van de Belgische toestand in de planologie en ruimtelijke ordening en een vergelijking Nederland - België.
17.05 Miranda Coppens, architect-stedebouwkundige (dienst vergunningen stad Antwerpen) en Dries Willems, consulent stedenbouw (planningscel stad Antwerpen) Over de omgang met de thematiek vanuit het oogpunt van de ambtenarij/wetgever: confrontatie (individuele) belangen bouwheer/architect versus officiële beleidsvisie 17.25 Oscar Rommens en Joris van Reusel, architecten (Import.Export Architecture): Over 'Belgische Toestanden' als een potentiëel ruimtelijk model, deel 1
17.35 Jan Thomaes, architect (Architectenbureau Driessen Meersman & Thomaes): Een getuigenis over de concrete architectenpraktijk in België
17.55 Jan Moens, architect-expert (directeur Bureau Bouwtechniek): Een getuigenis omtrent de specifieke problematiek van de uitvoering (van ontwerp tot organisatie en oplevering) van stedelijke inbreidingsprojecten
18.15 Oscar Rommens en Joris van Reusel, architecten (Import.Export Architecture): Over 'Belgische Toestanden' als een potentieel ruimtelijk model, deel 2
18.30 pauze en buffet

deel 2
19.45 Samenvattende beschouwingen van deel 1 door moderator Ronald Sledsens en inleiding tot forumdiscussie met sprekers en publieksdebat
19.55 forumdiscussie en publieksdebat
21.05 slotbeschouwing en conclusies
21.15 borrel

Het symposium 'Belgische Toestanden' wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.