CASTdebatEXTRA: visies over de Tilburgse binnenstad
CAST in actie

CASTdebatEXTRA: visies over de Tilburgse binnenstad

woensdag 29 mei 2002 - Aanvang 29-05-2002

Informatie
Datum:
woensdag 29 mei 2002
Aanvang:
29-05-2002

De gemeente Tilburg ontwikkelt momenteel visies die moeten leiden tot een nieuw binnenstadsplan. Hiervoor worden alle afzonderlijk ingezette trajecten met elkaar verweven. Om de nodige 'input' te krijgen voor dit plan organiseert het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) in samenwerking met de gemeente een CASTdebatEXTRA. Voor dit debat zijn achter de discussietafel de professionals (architecten en stedenbouwkundigen) uitgenodigd die werken of werkten aan delen van de ruimtelijke verschijningsvorm van de Tilburgse binnenstad. Het CASTdebatEXTRA vindt plaats op donderdagavond 30 mei 2002 in de studiozaal van de Tilburgse schouwburg.

Sinds de vaststelling van de Nota Binnenstad Tilburg (1995) heeft de ontwikkeling van het centrum en de binnenstad zich grotendeels voltrokken op het niveau van deelgebieden en afzonderlijke thema?s. Nu ontwikkelt de gemeente samenhangende visies die moeten leiden tot een plan waarbij alle afzonderlijk trajecten met elkaar worden verweven. Voor CAST is dit de aanleiding om, in samenwerking met de gemeente Tilburg, een debat te organiseren over de ruimtelijke ontwikkelingen van de binnenstad. CAST heeft achter de discussietafel de professionals (architecten en stedenbouwkundigen) uitgenodigd die werken of werkten aan delen van de ruimtelijke verschijningsvorm van het centrum, te weten: Jo Coenen, Mels Crouwel, Bert Dirrix, Rein Geurtsen en bOb Van Reeth. Als kritische Tilburgse professionals nemen de architecten Juliette Boogers en Steef Luijten aan dit CASTdebatEXTRA deel.

Onder leiding van Jan Rutten, bespreken en becommentariëren deze architecten en stedenbouwkundigen aan de hand van korte presentaties de gemeentelijke visies. Zij gaan in op de verschillende aspecten en ontwikkelingsmogelijkheden van het Tilburgse centrum en de geformuleerde probleemstellingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: de verkeerscirculatie in en om de binnenstad, groen, water en hoogbouw in het centrum, het stadshart als beschermd stadsgezicht, de gebiedsgerichte invullingen en de ruimtelijke knooppunten tussen de deelgebieden in het centrum.

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.