Zuidas tilburg?
CAST in actie

Zuidas tilburg?

woensdag 10 oktober 2007 - Aanvang 10-10-2007

Informatie
Datum:
woensdag 10 oktober 2007
Aanvang:
10-10-2007
Er is niets zo bepalend voor de ruimte in ons druk bevolkte land als mobiliteit en de hiermee samenhangende infrastructuur. De laatste jaren lijken de mobiliteitsassen en -knooppunten in toenemende mate doel van ambitieuze planontwikkeling en transformatie. Steden etaleren zich steeds nadrukkelijker in deze transitiezones en kiezen hierbij in toenemende mate voor een duurzame mix van programma. Naast de enorme dynamiek in de stationszones lijken ook de autosnelwegen in toenemende mate onderwerp te zijn van architectonisch ontwerp. Deze ontwikkeling kan echter niet los worden gezien van discussies over de verrommeling van het Nederlandse cultuurlandschap, het verdwijnen van landschappelijke panorama’s, de fileproblematiek en de toenemende druk op de luchtkwaliteit. De schijnbare tegenstelling tussen de ruimtelijke, en zeker ook economische, potentie van de autosnelweg en de hier onlosmakelijk mee verbonden druk op de ruimte vormt een vruchtbare bodem voor debat.
 
Ook langs beide zijden van de A58 bij Tilburg en Goirle, waar zo’n 100.000 voertuigen per etmaal voorbij razen, zijn er volop plannen in ontwikkeling. Naast de dynamiek aan de Tilburgse stadspoorten Kempenbaan en ‘t Laar, is er een grote diversiteit aan programma’s in ontwikkeling: Stappegoor, Tradepark 58 en bij het St. Elisabethziekenhuis. Met de Boschkens realiseert Goirle bovendien een bijzonder groen woonmilieu dat zich opvallend dicht tegen de A58 aan vlijt.
 
CAST zal in een drietal avonden via lezingen en debat aandacht besteden aan deze ruimtelijke ambities. In hoeverre is er sprake van een duidelijk beleid vanuit gemeentelijk bestuur? Hoe worden de verschillende deelgebieden architectonisch ingevuld? Op welke manier presenteert deze regio zich aan de A58, hoe maakt men gebruik van deze specifieke ligging en hoe verhoudt zich dit tot de thema’s die landelijk de discussie ten aanzien van snelweglocaties bepalen?
 
CAST vraagt zich af: Zuidas Tilburg? U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit debat.
 
programma 
 
1. Donderdag 11 oktober 2007
Lezing, Maarten Piek, ontwerper bij het Ruimtelijk Planbureau
Debat, de visie van Tilburg en Goirle over de A58
projecten Kempenbaan en St. Elisabethziekenhuis
 
2. Donderdag 1 november 2007
Lezing, David van Zelm van Eldik óf Tertius Hanekamp van Steunpunt Routeontwerp
Debat, projecten Stappegoor en Boschkens
 
3. Donderdag 29 november 2007
Lezing, Siwart Kolthek, oud projectdirecteur Zuidas Amsterdam
Debat, projecten ‘t Laar en Tradepark 58
afsluiting debattenreeks met conclusies en aanbevelingen
 
Adres
Fontys Hogeschool
Mollergebouw
Prof. Goossenslaan 1-01
Tilburg
 
Aanvang: 19.30 uur
 
Meer info en aanmelden
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met CAST telefoon 013 - 544 9222 of info@castonline.nl. Vermeldt bij aanmelding s.v.p. uw adresgegevens en bij welke activiteit(en)/dag(en) u aanwezig wilt zijn. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt alleen bericht als uw aanmelding door overintekening niet gehonoreerd kan worden.
 
Kaart
 
Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.