CAST wijkdebatten: op zoek naar de ‘X-factor’ van de vitale wijk
CAST in actie

CAST wijkdebatten: op zoek naar de ‘X-factor’ van de vitale wijk

maandag 15 december 2008 - Aanvang 15-12-2008

Informatie
Datum:
maandag 15 december 2008
Aanvang:
15-12-2008

CAST nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een tweetal bijeenkomsten, die in het teken staan van ontwikkelingen in de Tilburgse impulswijken. Samen met professionals en ervaringsdeskundigen gaat CAST op zoek naar wijkspecifieke vraagstukken en begeven we ons op het snijvlak van de maatschappelijke en de ruimtelijke opgave.


De eerste bijeenkomst staat in het teken van de impulswijken Kruidenbuurt en Groenewoud. De Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (www.momtilburg.nl/) richt zich in deze wijken op het coördineren en verbinden van de activiteiten van de zes deelnemende organisaties, te weten: Tiwos, WonenBreburg, TBV Wonen, Thebe, de Twern en de Wever. Hoe streven deze partijen en anderen ernaar om de leefbaarheid in deze wijken te vergroten? Welke specifieke kansen liggen er voor bewoners en in het bijzonder voor jongeren en ouderen? Hoe past deze aanpak in een breder landelijk kader? Welke doelen worden er nagestreefd, wat zijn de Tilburgse impulswijken van de toekomst en hoe verhoudt deze opgave zich tot een ruimtelijk vraagstuk?


Tijdens de tweede bijeenkomst richt CAST zich op de wijken Groeseind / Hoefstraat, Trouwlaan / Uitvindersbuurt en Stokhasselt. Wijken die zich in verschillende stadia van herstructurering bevinden. CAST gaat samen met betrokken opdrachtgevers en ontwerpers op zoek naar de essentie van de opgave. Welke beleids- en ontwerpoverwegingen spelen een rol? Bouwt men voor de buurt of bouwt men voor de stad? Welke rol speelt de kwaliteit van de openbare ruimte en wie houden zich hiermee bezig? Welke overwegingen bepalen het programma en hoe verhouden die zich dit tot de leefstijlen en de emotie van bewoners?
Met dit initiatief richt CAST zich op wat als de meest betekenisvolle opgave voor de komende jaren kan worden beschouwd. De grenzen aan het bouwen in het buitengebied lijken in zicht en het compacte stadsdenken brengt de opgave dicht bij de alledaagse leefwereld van mensen. Tijd dus om de lessen van gisteren en vandaag te projecteren op de opgave voor morgen.


Datum/tijd/plaats
Datum:
Dinsdag 16 december 2008 (Kruidenbuurt en Groenewoud)
Dinsdag 27 januari 2009 (Groeseind / Hoefstraat, Trouwlaan /Uitvindersbuurt en Stokhasselt)
Locatie: De Poorten, Hasseltstraat 194, 5046 LP Tilburg
Toegang is gratis.


Programma: (voor beide avonden)
19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Aanvang debat
22.00 uur Einde van de bijeenkomst

Na afloop bestaat de gelegenheid om een drankje te gebruiken.

Sprekers
Dinsdag 16 december 2008:
-Dennis Kaspori
Dennis Kaspori is een van de initiatiefnemers van Rotterdam Vakmanstad (videostream vakmanstad) en richt zich met dit initiatief in voornamelijk op de rol van cultuur, (wijk)economie en onderwijs in Rotterdam Zuid. Kernpunten van het initiatief zijn 'cultureel ondernemerschap', 'fysieke integriteit', 'actief burgerschap', 'lokaal leren' en 'ecologie'.
-Joke van der Zwaard,
is onderzoeker en schrijver. Zij onderzoekt 'de geleefde werkelijkheid achter de cijfers' en zoekt naar antwoorden over vragen als: Hoe werken vrouwelijke huwelijksmigranten aan een eigen toekomst in Nederland? Wat zijn voor sociale stijgers redenen om in hun oude wijk te blijven wonen, of juist te vertrekken? Welke onderwijsondersteuning missen kinderen van laag opgeleide ouders? Wat is het effect van een negatief wijkimago op het samenlevingsklimaat op straat?
-Eric Verweij,
financieel structureerder Finatrium: “wijk- en buurtverbetering moet gebaseerd zijn op de eigen kracht van zo’n wijk, juist door de wijk of een plein hiermee uniek te maken. Probeer vanaf het begin alle stakeholders erbij te betrekken en volledig te informeren. Dit zijn in de achterstandswijken veelal ook de particuliere beleggers en eigenaar/bewoners. Gelijkschakelen in de informatieverstrekking en ook bottom-up dus. Je moet mogelijkheden zoeken om de waarde van het vastgoed te vergroten, anders doet uiteindelijk niemand mee. Die aanpak werkt beter dan met de conventionele WOM’s in die wijken waarvan je het karakter wilt behouden”. (lees het volledige interview)
(download de presentatie van Eric Verweij)

Dinsdag 27 januari 2009:
-Jeroen de Willigen
is stedenbouwkundige en directeur van De Zwarte Hond, een multidisciplinair ontwerpbureau met jarenlange ervaring in een breed werkveld. Voor het bepalen van de beste ontwerpstrategie wordt gezocht naar een synergie tussen stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke oplossingen. Jeroen de Willigen gaat in op de ruimtelijke transformatie van zowel de Uitvinders- en Zeeheldenbuurt als van Groeseind. In het bijzonder zal zijn aandacht uitgaan naar de publieke ruimte.
-
Paul Kurstjens 
is stedenbouwkundige en werkte ondermeer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Vanuit zijn ervaring met naoorlogse stedenbouw kijkt hij op verzoek van CAST naar de stedenbouwkundige structuur van Stokhasselt en plaatst deze in een breder landelijk kader. Hij zal onder de titel 'Noord, tussen iemand en niemand, de nieuwe X-factor' reflecteren op de publieke ruimte.Aanmelden
Als u wilt deelnemen aan een van deze debatten verzoeken wij u uw komst te melden door een email met de gewenste datum / data  waarop u aanwezig wilt zijn en het aantal personen te sturen naar secretariaat@castonline.nl o.v.v. X-factor.

CAST informeert steeds vaker alleen per email. Als u een email stuurt naar secretariaat@castonline.nl dan houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en ontvangt u enkele malen per jaar het digitale CASTnieuws.

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.