OPROEP! Hoe denkt u over rust en reuring in de stad?
CAST in actie

OPROEP! Hoe denkt u over rust en reuring in de stad?

donderdag 17 mei 2018 - Aanvang 19.30 uur

OPROEP! Hoe denkt u over rust en reuring in de stad?
Informatie
Datum:
donderdag 17 mei 2018
Aanvang:
19.30 uur
Inloop:
19.00 uur
Locatie:
Spoorpark, St. Ceciliastraat 1 Tilburg

OPROEP! Hoe denkt u over rust en reuring in de stad? 2018 staat in het teken van Rust en Reuring.

CAST zoekt pitchers voor donderdagavond 17 mei over rust en reuring in Tilburg. Wat is uw favoriete rustige of juist dynamische plek in de stad? Wat vindt u van de vele festivals in de stad? Waar kan het stiller, en waar mag het wel wat drukker zijn? U krijgt 5 minuten om uw associaties, ideeen, ergenissen, genoegens en meer te presenteren, en u mag uw verhaal kracht bijzetten met foto’s, film of een geluidsfragment.

Laat je inspireren door onderstaand verhaal en door het essay 'De Adembenemende Stad' van Annemarie Kok en meld je aan voor een pitch bij CAST via henriettesanders@castonline.nl

Tilburg, stad met reuring
Niet uniek, maar ook Tilburg is ‘the place to be’: een levendige en bruisende stad, waar iedere zomer de beroemde Tilburgse Kermis neerstrijkt, het Mundial-festival voor een aantal dagen de Spoorzone overneemt, Roadburn en het hiphopfestival WOO- HAH talloze muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland aantrekken, en duizenden studenten tijdens de TOP-week hun nieuwe stad verkennen. In september komen fijnproevers aan hun trekken tijdens een culinaire vierdaagse met diverse pop-up restaurants. En voor de sportievelingen zijn er talloze marathons en ‘runs’ om aan deel te nemen. Jonge, creatieve mensen zoals studenten, skateboarders, hippe barbiers en barista’s figureren in promotiefilmpjes voor de stad.

Meer dynamiek, meer economie
Dynamiek en levendigheid zijn een teken van een aantrekkelijke en succesvolle stad. En daarin zijn de binnensteden de voortrekkers. Ook in Tilburg gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van de binnenstad als dé plek voor handel, creativiteit, nieuwe ontdekkingen en een betere economie. Het huidige aanbod van winkels en horeca in de binnenstad wordt versterkt met nog meer horeca en winkels, en met meer zakelijke dienstverlening en onderwijsfaciliteiten zodat meer werkenden en studenten in de binnenstad komen. Tegelijker jd is het voornemen om de komende en jaar in totaal 8000 woningen binnen de ringbanen bij te bouwen. Nieuwe hoogbouw op het Pieter Vreedeplein en op het nieuw te creëren Frederikhof gaat een groot deel van de toekomstige binnenstadsbewoners huisvesten.

Festivallisering
Het aansturen op intensivering, reuring, bedrijvigheid en dynamiek in de binnenstad vinden we heel vanzelfsprekend. Hoe meer bewoners, bezoekers en toeristen, hoe meer draagvlak en bestaansrecht ontstaat voor de voorzieningen en hoe beter het vestigingsklimaat wordt voor bedrijven en bewoners. Als vanzelfsprekend schrijven we het op: het vestigingsklimaat zou er beter van worden. Maar steeds vaker valt in de krant te lezen dat deze veelal binnenstedelijke reuring ook een keerzijde heeft: door de nadruk op het creëren van levendigheid en dynamiek wordt het in Tilburg en veel andere stadscentra erg druk, de ‘festivalisering’ heeft toegeslagen. Ook al suggereert de term festivalisering dat het om iets incidenteels gaat, is er sprake van een structurele tendens: de creatieve klasse heeft  veel ontmoetingsruimte nodig. Het is bij wijze van spreken alle dagen feest in de stad. En dan moeten veel van de geplande binnenstedelijke programma’s nog gerealiseerd worden! Wordt het vestigingsklimaat beter, en zo ja, voor wie? Of is er een grens aan de mate van dynamiek bereikt en is er (ook) iets anders nodig?

Is er ook plaats voor verstilling in de binnenstad?
Kan in de binnensteden naast reuring ook plaats zijn voor verstilling? Plekken waar het jachtige bestaan even tot rust komt, waar het eerder gepast is om je kalm te bewegen en niet te roepen of te schreeuwen. Waar je de krant kan openslaan, op een bankje kan zitten en naar de vogels kunt luisteren. Of is dergelijke plaatselijke sereniteit alleen maar voorbehouden aan de perifeer gelegen wijken en parken, of aan de dorpen om de stad heen? In de niet-binnenstedelijke delen van de stad dringt zich dan weer de vraag op of het daar niet te rustig is en of daar wel eenzelfde soort sereniteit of reuring als in de binnenstad gewenst is. Rust en reuring blijken complexe, kameleontische begrippen te zijn wanneer ze toegepast worden op de stad. 

De ene rust is de andere rust niet, en dat geldt ook voor reuring. Rust kan staan voor een weldadige verstilling, maar net zo goed voor saai. Reuring impliceert levendigheid maar kan evengoed overlast betekenen. Rust en reuring zijn relatief. Wat voor reuring hebben bijvoorbeeld de bewoners van een wijk als de Blaak of de Reeshof nodig? En op welke afstand? Wat voor rust hebben de toekomstige binnenstadsbewoners van Tilburg nodig? In de discussie over dit thema is het dus van belang te spreken over kwaliteiten: wat voor kwaliteiten aan rust en reuring willen we bieden in de stad en met welke middelen kunnen we dat gevarieerde aanbod realiseren?

Wat zijn uw ideeen hierover? CAST hoort ze graag! Meld u aan voor onze pitches-avond, of stuur een mail naar henriettesanders@castonline.nl

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.