Wat gaat CAST doen in 2018? Een preview.
CAST in actie

Wat gaat CAST doen in 2018? Een preview.

maandag 01 januari 2018

Wat gaat CAST doen in 2018? Een preview.
Informatie
Datum:
maandag 01 januari 2018
T/m:
vrijdag 01 juni 2018

CAST stelt in het jaarprogramma 2018 rust en reuring centraal. Reuring, dynamiek en levendigheid zijn een teken van een aantrekkelijke en succesvolle stad. Het aansturen op intensivering, reuring en bedrijvigheid in de binnenstad vinden we vanzelfsprekend. Hoe meer bewoners en bezoekers, hoe meer draagvlak en bestaansrecht ontstaat voor de voorzieningen en hoe beter het vestigingsklimaat wordt voor bedrijven en bewoners.

Maar steeds vaker valt in de krant te lezen dat deze veelal binnenstedelijke reuring ook een keerzijde heeft: door de nadruk op het creëren van levendigheid en dynamiek wordt het in Tilburg en veel andere stadscentra erg druk, de 'festivalisering' heeft toegeslagen. De term suggereert dat het om iets incidenteels gaat, maar er is sprake van een structurele tendens: het is bij wijze van spreken alle dagen feest in de stad. En dan moeten veel van de geplande binnenstedelijke programma's nog gerealiseerd worden! Wordt het vestigingsklimaat inderdaad beter, en zo ja, voor wie? Of is er een grens aan de mate van dynamiek bereikt? Kan in de binnensteden naast reuring ook plaats zijn voor verstilling? En in de niet-binnenstedelijke delen: is het daar niet te rustig? Welke rust of reuring is daar gewenst? Plaats, tijd (permanent of tijdelijkheid), schaal (wijkniveau, complexniveau) en kwaliteit spelen een rol.

Rust en reuring blijken kameleontische begrippen te zijn die op verschillende plekken en tijden een verschillende lading hebben, wanneer ze toegepast worden op de stad. Rust kan staan voor een weldadige verstilling, maar ook voor saai. Reuring impliceert levendigheid maar kan evengoed overlast betekenen.

Vanuit het perspectief van rust en reuring wil CAST actuele maatschappelijke ontwikkelingen bevragen op hun ruimtelijke consequenties en met partijen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. De ervaringen en percepties van bewoners en gebruikers vormen het startpunt. Aan opdrachtgevers, ontwerpers en bestuurders wordt de vraag gesteld welke impact het perspectief van rust en reuring heeft op de ruimtelijke opgaven en mogelijke oplossingen.

Voor 2018 stelt CAST een in vorm en inhoud gevarieerd programma voor om mét alle stakeholders, bewoners, overheid én professionals, de kwaliteiten van rust en reuring aan den lijve te beleven. Ons doel is dat over en weer engagement en creativiteit ontstaan, dat innovatieve gedachten en mogelijkheden kunnen worden verkend en dat de verantwoordelijkheden en agenda’s van de betrokkenen een frisse inkleuring krijgen.

 

Beeld: Houtloods, Rene de Wit

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.