Open oproep: CAST STADSidee
CAST in actie

Open oproep: CAST STADSidee

woensdag 26 juni 2013

Open oproep: CAST STADSidee
Informatie
Datum:
woensdag 26 juni 2013
T/m:
zondag 01 september 2013
Heb jij een goed ruimtelijk idee voor je straat, buurt of de stad? Een initiatief voor een bouwwerk of verbetering van een plein? Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) verzamelt alle STADSideeën voor Tilburg en presenteert ze aan de stad. Aan alle inwoners en aan het stadsbestuur, ondernemers en de bouwsector. De bundel met STADSideeën vormt een prachtige inspiratiebron voor iedereen die woont in, en werkt aan Tilburg. Daarbij biedt de bundel een podium voor jou als initiatiefnemer om je STADSidee te presenteren en medestanders, materialen, diensten en kennis te verzamelen om jouw idee misschien wel echt tot ontwikkeling te brengen.

Veel mensen zien dagelijks in hun buurt wat er beter kan en hebben goede ruimtelijke ideeën om dit aan te pakken. In heel Nederland zie je dat bewonersinitiatieven van onderop tot bijzondere en waardevolle resultaten kunnen leiden. Bewoners hebben vaak goede ideeën, maar niet altijd voldoende kennis, netwerk en organisatiekracht om deze kenbaar te maken en verder te brengen tot realiseerbare initiatieven. Aan deze ideeën wil CAST een podium bieden.

Welke ideeën kun je insturen als STADSidee?
Alle ideeën die gaan over ruimtelijke ingrepen of verbeteringen aan je straat, buurt of stad. Dit kunnen verbeteringen zijn aan de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte, het programma van de wijk of juist aan de uitstraling van plekken. Denk bijvoorbeeld aan een groep buren met een goed idee voor die blinde gevel, jongeren met een plan voor een eigen hangplek of een hardloopclub die een bijzonder omkleedlokaal wil realiseren. De ideeën kunnen prille dromen zijn, maar ook plannen die al in ontwikkeling zijn of zelfs al zijn gebouwd.

Hoe en tot wanneer inzenden?
We vragen je om je idee toe te lichten door het invullen van het inzendformulier op de CASTstadsideeen website. Daarbij voeg je minimaal één beeld (maximaal vier) dat je idee weergeeft. Dat kan bijvoorbeeld een foto, tekening, schets of collage zijn.

Je kunt je idee de hele zomer aanmelden, tot uiterlijk 1 september. Tijdens een workshopdag op zaterdag 7 september kunnen ontwerpers en experts je in sneltreinvaart adviseren om je STADSidee nog beter te maken. Daarna kun je tekst en beeld nog aanpassen tot uiterlijk 20 september.

Heb je andere vragen? Neem dan contact op met CAST via het emailadres: stadsidee@castonline.nl

Wat doet CAST met de STADSideeën?
CAST bundelt de ideeën en maakt ze zichtbaar op een website en als gedrukte kaartenbundel. Aan het eind van het traject wordt de STADSideeënbundel aangeboden aan de stad, op een publieksavond met bewoners en ondernemers, het stadsbestuur, woningcorporaties en andere organisaties. CAST nodigt de bewoners met de meest interessante ideeën uit om deze persoonlijk te presenteren. Ook is er mogelijkheid voor initiatiefnemers om in contact te komen met bewoners, ondernemers en andere partijen die materiaal, tijd of kennis willen bijdragen.

Daarnaast zal CAST de ideeënbundel presenteren aan de Raadscommissie Vestigingsklimaat en onder de aandacht brengen van onder meer de Tilburgse bouwsector. Daarna stopt de rol van CAST en kunnen de STADSideeën op eigen kracht verder groeien. 

Wat kun je verwachten als je jouw STADSidee instuurt?

  • Aandacht voor je plan als onderdeel van de STADSideeënbundel, zowel via een website en als gedrukte kaartenbundel. En aandacht via de media die daaruit voortvloeit. Dit biedt je een podium om medestanders, materialen, diensten en kennis te verzamelen voor jouw STADSidee. (Bij een te groot aantal inzendingen maakt CAST een selectie van de meest interessante projecten. Op de website kunnen alle inzendingen worden geplaatst.)
  • Elke inzender die in de kaartenbundel wordt opgenomen ontvangt een stapel kaarten van zijn/haar eigen plan. Hiermee kun je jouw idee zelf ook onder de aandacht brengen bij buurt- en stadsgenoten en op die manier medestanders vinden.
  • Een workshopdag op zaterdag 7 september waarop je gratis advies kunt inwinnen om je idee nog sterker te maken. Een ontwerper die samen met jou een eerste plan schetst, een expert op het gebied van projectplannen of fondsenwerving, een presentatiedeskundige die je vertelt hoe je idee nog beter te presenteren en meer.
  • Een publiek presentatiemoment van de STADSideeënbundel op donderdagavond 11 november voor de stad. CAST nodigt enkele initiatiefnemers uit om die avond hun idee zelf te presenteren.
  • Een presentatie van de bundel aan de Raadscommissie Vestigingsklimaat en de Tilburgse Bouwsociëteit waar een aantal initiatiefnemers hun plan kunnen toelichten.

Wie kan zijn STADSidee insturen?
Iedereen die in of rond Tilburg woont of werkt. Indienen mag alleen of als groep. Ook organisaties mogen een idee insturen, wel met een specifiek contactpersoon. Je naam en e-mailadres nemen we op in de STADSideeënbundel, zodat mensen die geïnteresseerd zijn in het idee contact met je kunnen opnemen.

Inspiratie nodig?
Doe ideeën op voor je eigen STADSidee. Bekijk hier inspirerende projecten die door bewoners zelf van onderop zijn ontwikkeld.

Informatie over de foto: Basketbalveld Veemarktkwartier, Tilburg. Op initiatief van basketbalpartijen uit Tilburg werd dit veld aangelegd op een braakliggend terrein. De vloer is verplaatsbaar zodat het veld bij nieuwe ontwikkelingen een andere plek kan krijgen. Bron foto: gemeente Tilburg.

Dit programma valt onder de volgende programmalijn:

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.