Piushaven, reis door het bouwproces
CAST in actie

Piushaven, reis door het bouwproces

zaterdag 11 juni 2011 - Aanvang 10-06-2011

Informatie
Datum:
zaterdag 11 juni 2011
Aanvang:
10-06-2011

CAST nodigt u van harte uit voor een ‘Reis door het bouwproces’ van de Piushaven. Op verschillende bouwlocaties in de Piushaven maakt u kennis met de diverse stadia van de transformatie. U krijgt een indruk van de bouwactiviteit langs de haven en de (ontwerp)technische achtergronden ervan. Sommige projecten zijn inmiddels opgeleverd terwijl andere gebouwd worden of zelfs nog op de tekentafel liggen. Dit biedt een mooie gelegenheid om de verschillende stadia van het bouwen en ontwerpen onder de aandacht te brengen. Projecten in de fase planvorming, concept/ontwerp, uitvoering- en oplevering zullen door betrokken professionals nader worden toegelicht.

Programma Deel 1, 12.00 – 14.00 uur
Parallelprogramma bij De Werf en De Havenmeester met rondleiding per boot. U bezoekt beide locaties. Let op! Voor dit deel is aanmelding sterk aanbevolen in verband met beperkt aantal plaatsen op de ‘Tilia’. Stuur een mail naar secretariaat@castonline.nl ‘o.v.v. Piushaven deel I’

Locatie, De Havenmeester, Havendijk 57 t/m 73, 5017 AL Tilburg
12.00 uur Ontvangst met lunch, koffie en thee 
12.15 uur Lezing Ludo Hermans (gemeente Tilburg) over de stedenbouw van de Piushaven, daarna een rondvaart over de haven met het bootje ‘de Tilia’ en tot slot een toelichting op de bouwplaats van De Werf door Triborgh Gebiedsontwikkeling.
14.00 uur Retour naar projectbureau Piushaven

Programma Deel 2, 14.00 – 16.00 uur
Parallelprogramma lezingen en toelichtingen bij De Havenmeester, Projectbureau Piushaven. Voor dit deel is inschrijving niet verplicht.

Locatie De Havenmeester, Havendijk 57 t/m 73, 5017 al
14.15 uur Lezing Ed Bergers Architecten 
Zorgwoningen Amarant St. Josephstraat en ontwikkeling Galjoenstraat.
15.30 uur Lezing Ed Bergers Architecten
Zorgwoningen Amarant St. Josephstraat en ontwikkeling Galjoenstraat.

Locatie Informatiecentrum Piushaven, Hoevenseweg 2 5017 ae tilburg
14.15 uur Toelichting en bouwplaatsbezoek Gezondheidscentrum Piushaven Prinsenhoeven
door Storimans Wijffels Architecten en Van Helden Vastgoed
15.30 uur Toelichting en bouwplaatsbezoek Gezondheidscentrum Piushaven Prinsenhoeven
door Storimans Wijffels Architecten en Van Helden Vastgoed

Openstellingen
De Werf, 11.00 - 14.00 uur
Informatiecentrum Piushaven, 14.00 - 16.00 uur
De Havenmeester, 12.00 - 16.00 uur

Afsluiting, 16.00 uur
De middag wordt afgesloten bij De Havenmeester. Hier heeft Bonheur Horeca Groep deze zomer een terras aan het water.

              
Bouwproces
Van een eerste ingeving, soms ontstaan op een zonnig terras en vastgelegd op de achterkant van een servet, tot een compleet gerealiseerd gebouw of zelfs stadsdeel. Een bouwproces is een lange, rijke en vaak ook complexe ‘reis’, zeker in binnenstedelijke situaties waar ook met vele belangen rekening gehouden dient te worden. In de Piushaven werken bewoners, ondernemers, gemeente, ontwikkelaars, politiek en externe adviseurs zoals de leden van het kwaliteitsteam Piushaven, gezamenlijk in meer of minder directe zin aan het totale proces. CAST toont dus slechts een klein maar voor velen boeiend deel van het bouwproces, de fase waarin daadwerkelijk op de bouwlocatie gewerkt wordt. Betrokkenen lichten hun werkzaamheden toe en belichten de overwegingen achter het ontwerp en de bouw.
 
> Piushaven
> Bewoners Platform Piushaven
> Stichting Thuishaven Tilburg

Met dank aan:
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Piushaven, Levend Podium van Tilburg met medewerking van Triborgh Gebiedsontwikkeling, Van der Weegen, Lavertuur Plantonwikkeling,  en de gemeente Tilburg.
Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.