Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit?
CAST in actie

Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit?

woensdag 30 maart 2011

Informatie
Datum:
woensdag 30 maart 2011


VOLG DEZE BIJEENKOMST LIVE VIA broadCAST OP WWW.CITYTV.NL, DE UITZENDING IS BINNEN ENKELE DAGEN TERUG TE ZIEN OP CASTONLINE
'PRAAT' TIJDENS HET DEBAT LIVE MEE OP TWITTER (@CASTONLINE)


CAST verhuist naar de Tilburgse Spoorzone. Vanuit het nieuwe kantoor in de voormalige stoomketelfabriek van de gebroeders Deprez, zal CAST het gesprek over ruimtelijke kwaliteit in Tilburg en omgeving blijven stimuleren. Om deze overgang passend in te leiden nodigen wij u van harte uit voor een discussieavond. Hoe scheppen we goede voorwaarden voor architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit in en om Tilburg?Hoofdvormen van het Beeldkwaliteitplan Tilburg (BKTP), deze vormen de inspiratie voor de CAST uitnodiging. Bron: 'Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit, het architectuurbeleid van de gemeente Tiburg' 1996

De gemeente Tilburg formuleerde de basis voor haar huidige architectuurbeleid in 1996. De nota ‘Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit’ volgde op een diepgaande analyse van de stadsvorm en stadsontwikkeling door de Technische Universiteit Eindhoven. Een richtinggevend beeldkwaliteitplan vormde het sluitstuk van dit proces en bepaalde de kaders voor een integrale beleidsvisie. Inzet van deze visie is het bieden van een praktisch maar ook creatief instrumentarium, om samen met alle stedelijke actoren zoals ontwerpers, opdrachtgevers en burgers het stadsbeeld vorm te geven.


De verhuizing van CAST valt samen met de vijftiende verjaardag van deze visie. Is Tilburg erin geslaagd vorm te geven aan zijn identiteit? Is het architectuurbeleid, dat was gericht op de lange termijn, ook daadwerkelijk duurzaam gebleken? Temeer gezien de snelle en grote veranderingen in de ruimtelijke ordening en het ontwerp. En, kunnen we vanuit een eigentijds perspectief opnieuw ‘wegwijzers’ plaatsen waardoor de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van de stad Tilburg zich in de juiste richting kunnen ontwikkelen?


CAST nodigt diverse experts uit het land uit om te reflecteren op (inter)nationale ontwikkelingen in de architectuur en stedenbouw. Ook gaan we het gesprek aan met professionals en bewoners uit de stad. Wij nodigen u dan ook van harte uit om aanwezig te zijn en het gesprek mee te voeren in het nieuwe thuis van CAST.

Programma
Donderdag 31 maart 2011, Deprez gebouw, Lange Nieuwstraat 174, 5041 dj tilburg

19.30 uur ontvangst
20.00 uur aanvang
22.00 uur afsluiting met borrel

Omstreeks 23.00 uur sluiten wij de avond af.
 

deel 1
ruimtelijke kwaliteit, experts van buiten reflecteren op (inter)nationale
context en ontwikkelingen met o.a. Annemiek Rijckenberg (VROM-raad), Hans Ibelings (architectuurcriticus, publicist van o.a. A10 New European Architecture),
Michiel Dehaene (TU Eindhoven) en Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond)


Intermezzo
toelichting op achtergronden ‘Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit’, het architectuurbeleid van de gemeente Tilburg. In gesprek met Louis Houet, onder meer voormalig hoofd stedenbouw van de gemeente Tilburg.


deel 2
In gesprek over architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit in Tilburg, hoe scheppen we goede voorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit?

Het publiek wordt van harte uitgenodigd om mee te praten. CAST vroeg alle in het architectuurbeleid genoemde actoren, zoals ontwikkelaars, corporaties, ontwerpbureaus, bewoners, gemeente en politiek om actief bij te dragen aan de discussie.
 

Terug naar overzicht
Agenda
  • 18 jun 2020
    CAST&co | Expertmeeting (op uitnodiging)
  • 01 jul 2020
    BOUWSTOF talkshow | woensdag 1 juli
  • 01 sep 2020
    CASTatelier Logistiek Landschap | Publiek debat over het toekomstig logistiek landschap
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.