CASTstadsdebat V: De Samenhang
CAST in actie

CASTstadsdebat V: De Samenhang

maandag 30 juni 2003 - Aanvang 30-06-2003

Informatie
Datum:
maandag 30 juni 2003
Aanvang:
30-06-2003

Hoe moet en mag de Tilburgse binnenstad zich in de toekomst gaan ontwikkelen? Wat is wenselijk? Wat niet? Hoe blijft het centrum bijvoorbeeld bereikbaar? Een gemeentelijke visie met antwoorden op deze en andere belangwekkende vragen wordt gegeven in het Masterplan Binnenstad Totaal dat onlangs door het College van B&W werd gepresenteerd. Voor het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) is dit aanleiding om op dinsdagavond 1 juli in Theater De Vorst het ‘CASTstadsDEBAT V: de Samenhang’ te organiseren. Als een van de sprekers is landschapsarchitecte en stedenbouwkundige Riek Bakker uitgenodigd. Haar studie naar de Tilburgse verkeerscirculatie en haar voorstellen en ideeën over bereikbaarheid vormen een wezenlijk onderdeel van het Masterplan Binnenstad Totaal.

Sinds de vaststelling van de Nota Binnenstad Tilburg in 1995 heeft de ruimtelijke ontwikkeling van het centrum zich grotendeels voltrokken op het niveau van afzonderlijke projecten, deelgebieden en thema’s. Er bleek gaandeweg echter behoefte aan een samenhangende strategie. Daarom is gewerkt aan het Masterplan Binnenstad Totaal dat de gemeentelijke toekomstvisie voor de komende 15 jaar verwoord. In het opgestelde plan moet de in het verleden afzonderlijk ingezette trajecten met elkaar verweven worden en ook nieuwe ambities geformuleerd zijn aan de hand van verscheidene thema’s. Met name de behandeling van het thema vervoer acht CAST zó interessant dat het op 1 juli een CASTstadsDEBAT organiseert over dit thema in relatie met de in ontwikkeling zijnde bouwplannen voor het Pieter Vreedeplein, het Veemarktkwartier, de Piushaven en de Spoorzone. Plannen die reeds eerder, tijdens vier afzonderlijke CASTstadsDEBATTEN, zijn bediscussieerd. Hoe deze bouwplannen zich verhouden tot het masterplan wordt onderwerp van ‘CASTstadsDEBAT V: de Samenhang’. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: Wat is de gemeentelijke visie ten aanzien van de toekomstige bereikbaarheid van de binnenstad? In hoeverre geeft de visie ten aanzien van onder meer mobiliteit, bereikbaarheid en vervoer een antwoord op de zoektocht naar samenhang.

Inleidingen worden gegeven door Riek Bakker, landschapsarchitecte en stedenbouwkundige (directeur BVR stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur bv, Rotterdam) en wethouder Els Aarts-Engbers. Aan het debat nemen verder deel:

René Daniels, architect en stadsbouwmeester van Antwerpen (directeur Buro 5 Maastricht, bv)
Frans Gijsbers, directeur Fontys Academie voor Architectuur en Stedebouw, Tilburg
Jan Hendriks, voorzitter Stichting Stadskern Tilburg
Wim Timmermans, directeur Bouwgroep Van der Weegen bv, Tilburg
Lizet Keyzers, BVR stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur bv, projectleider.

Het debat met bovengenoemde sprekers en het publiek staat onder leiding van Richard Engelfriet (professioneel debater) en Gabriël Verheggen (coördinator Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg).

Het CASTstadsDEBAT V: de Samenhang vindt plaats op dinsdagavond 1 juli in Theater De Vorst, Willem II straat 47-49, Tilburg. Zaal open 19.30 uur; aanvang 20.00 uur stipt.

Het CASTstadsDEBAT V De Samenhang wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.