Linten 2009
CAST in actie

Linten 2009

maandag 02 maart 2009 - Aanvang 02-03-2009

Informatie
Datum:
maandag 02 maart 2009
Aanvang:
02-03-2009

De Tilburgse linten legden de basis voor het ontstaan van de stad. Het stratenpatroon vormde de verbinding tussen verschillende delen van Tilburg. Linten  zoals  bijvoorbeeld  de Hasseltstraat, Koestraat, Goirkestraat en Korvelseweg hielden de oude stad bijeen en zijn tegenwoordig als het ware kapstok voor de buurten die ze ontsluiten. Het idee bestaat dat de historische betekenis van het lint op gespannen voet staat met de realiteit en met de ontwikkelingen van vandaag de dag. De linten lijken bijvoorbeeld door de recent gerealiseerde bebouwing hun oorspronkelijke karakter te verliezen. Ook het veranderen van de infrastructurele ordening van de stad en nieuwe economische en sociaal maatschappelijke condities zetten het karakter van de linten danig onder druk.


In 2006 en 2007 organiseerde CAST, mede op verzoek van de Gemeente Tilburg, een workshop welke tot doel had om de ruimtelijke eigenheid van de linten te onderzoeken en te komen tot strategieën om deze eigenheid te beschermen, te herstellen of wellicht te transformeren. Een divers gezelschap waar ondermeer ontwerpers, bouwers, ontwikkelaars, studenten, ondernemers en andere (ervarings)deskundigen deel van uitmaakten, ontwikkelden een vijftal ruimtelijke tactieken  voor de ruimtelijke structuur van de linten. De workshop resulteerde in een publicatie welke op 13 juni 2007 werd overhandigd aan wethouder Ruimtelijke Ordening Jan Hamming.


De resultaten van de workshop  zijn deel van een bredere Gemeentelijke studie. Zo  is  er ondermeer onderzoek gedaan naar de transformatie van de linten vanaf eind jaren '70  tot nu en is het burgerforum geraadpleegd. Een en ander heeft geleid tot een nieuwe definitie van linten en een concept- structuurvisie linten. CAST nodigt u, op verzoek van de Gemeente Tilburg, van harte uit om de inhoud van dit document te vernemen en aansluitend te bediscussiëren. Het resultaat van deze bijeenkomst zal opnieuw waardevol blijken bij het scherper definiëren van het Gemeentelijke lintenbeleid.


Plankaart

Programma
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 3 maart aanstaande in De Poorten, Hasseltstraat 194 te Tilburg.


Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur          Zaal open

19.30 uur          Start van het programma, welkomstwoord door CAST en introductie door 
                         gespreksleider Gerrit Smienk

19.45 uur          Presentatie concept structuurvisie Linten door Paul Kurstjens namens de projectgroep van de gemeente Tilburg

20.30 uur          Eerste reacties

20.45 uur          Pauze

21.00 uur          Discussie

22.00 uur          Afsluiting van de bijeenkomst en tot 23.00 uur gelegenheid om iets te drinken en na te praten.

De gespreksleiding is in handen van Gerrit Smienk.


Discussie
Paul Kurstjens presenteerde op dinsdag 3 maart jl. de Concept Structuurvisie Linten. Hij werd hierbij ondersteund door zijn collega's van de Gemeentelijke projectgroep. Onder grote belangstelling zette hij uiteen hoe de werkgroep middels onderzoek en analyse gekomen is tot een Linten definitie. Vervolgens presenteerde hij de ambities en het beleid in concept. Van de gelegenheid om te reageren op het getoonde werd volop gebruik gemaakt. Ondermeer ondernemers, ontwikkelaars, architecten en politici wisten met aan de hand van eigen onderzoek en de ervaringen uit de dagelijkse praktijk op een scherpe wijze kanttekeningen te plaatsen.

Een volledig verslag is later op deze pagina terug te lezen.

> Download de presentatie van de Concept Structuurvisie Linten in pdf

> Download het verslag van de bijeenkomst


> Lees meer over de slotbijeenkomst Korvelseweg, Architectuur als beleving uit 2005
> Lees meer over de workshop Linten 2006

> Lees meer over de slotbijeenkomst Linten 2007
> Download de publicatie Linten

Terug naar overzicht
Agenda
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.