Gemeenteraadsverkiezingen 2018: waar moet het met de mobiliteit naartoe?
CAST in actie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: waar moet het met de mobiliteit naartoe?

dinsdag 20 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: waar moet het met de mobiliteit naartoe?

Tilburg, 21 maart 2018: gemeenteraadsverkiezingen. In hun verkiezingsprogramma’s leggen de veertien deelnemende partijen aan de stemmers uit waar zij voor staan, waar zij de komende vier jaar de nadruk op willen leggen, wat er volgens hen in de periode 2018-2022 in Tilburg wel of niet moet gebeuren. Soms doen zij dat in een uitgebreid document, soms in een beknopte tekst. Maar wat vermelden de verkiezingsprogramma’s over mobiliteit?

Twee jaar geleden is weliswaar de Mobiliteitsaanpak Tilburg ‘Samen op weg naar 2040’ opgesteld, maar wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over mobiliteit? Een inventarisatie van wat D66, SP, Lijst Smolders Tilburg (LST), VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Voor Tilburg, Verenigde Senioren Partij, OPA, 50PLUS, Links Offensief, Burgerinitiatief Tilburg en Lokaal Tilburg zoal te zeggen hebben over mobiliteit-gerelateerde thema’s.

Door: Jeroen Ketelaars

(On)veiligheid op de Cityring

Hoewel er uiteraard geregeld verschillen van inzicht zijn, valt bij het doornemen van de veertien documenten op dat er bij veel van de partijen overeenstemming is over in ieder geval één kwestie: de Cityring. Die deugt namelijk niet in de huidige situatie, vinden zij. Volgens de LST, bijvoorbeeld, valt de Cityring in de categorie ‘verkeersonveilige straten’ en ook de SP, GroenLinks, 50PLUS, D66, CDA en OPA vinden dat de Cityring aangepakt moet worden. Laatstgenoemde partij gaat er in haar verkiezingsprogramma uitgebreid op in. “OPA pleit voor directe verkeersmaatregelen zoals een effectieve veiligheidscontrole ter beveiliging van de Cityring en fysieke maatregelen om de snelheid eruit te halen (drempels/sluizen)”, vermeldt het document onder andere. “Voor de lange duur moet zo snel mogelijk onderzocht worden of een andere structuur van de Cityring niet toch een betere en veiligere doorstroming garandeert.”

En D66 is ‘voorstander van extra handhaving op snelheid, flitscamera’s, veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en een onderzoek naar het functioneren van de cityring’. “Wat D66 betreft is het uitgangspunt van de cityring de oversteekbaarheid, kwaliteit en verkeersveiligheid. D66 Tilburg staat dan ook positief tegenover een proef naar het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u als daardoor de veiligheid wordt vergroot.”

 

Auto uit de binnenstad?

Waar aanzienlijk minder overeenstemming over blijkt te zijn, is het autoverkeer in de binnenstad. Dat moet minder worden, zijn verschillende partijen (D66, SP, GroenLinks) van mening. De voetganger en de fietser, die moeten daarentegen juist beter gefaciliteerd worden, vinden deze partijen, en de auto moet zoveel mogelijk uit het centrum geweerd worden. ‘Autoluw’, dát moet de binnenstad volgens hen worden. ‘Betuttelend’ vindt de VVD het autoluw maken van de binnenstad. Bovendien, stelt de partij: door auto’s uit het centrum te gaan weren, zullen er minder mensen naar de binnenstad komen. Wat dat betreft stellen de liberalen en de LST zich op hetzelfde standpunt: de binnenstad moet ook voor automobilisten goed bereikbaar zijn. En dat niet alleen, er moeten bovendien voldoende (betaalbare) parkeerplaatsen zijn want daar schort het aan, merken ook Lokaal Tilburg (‘No parking, no business’) en Voor Tilburg (dat wil dat de binnenstad ‘goed bereikbaar is met alle mogelijke vervoersmiddelen’) in hun verkiezingsprogramma op.

Overigens zou de komst van een zogeheten transferium een deel van de parkeerproblematiek weleens mee kunnen oplossen, menen sommige partijen, zoals Burgerinitiatief Tilburg en Voor Tilburg. Ook de SP ziet een transferium wel zitten. Sterker, wat die partij betreft, mag zo’n transferium een flinke voorziening worden. De SP heeft ‘een ruime parkeergelegenheid aan de rand van de stad’ voor ogen ‘om de parkeerdruk van het stadscentrum en de eventuele files op de wegen naar de stad te verminderen’. “Deze voorziening is specifiek voor reizen naar het stadscentrum. Wij willen een goed gefaciliteerd transferium buiten Tilburg. Een transferium met een optimale elektrische pendeldienst, pakket service, restaurant mogelijkheid, speelgelegenheid, parklandschap, gratis parkeren.”

‘Slimme mobiliteit’

“Autodelen biedt de mogelijkheid om het aantal voertuigen in de stad flink te verminderen. Tot wel 50% in 2050. Door de invoering van wijk- of gebouwgerichte deelauto-systemen kan de parkeernorm voor nieuwe woningen in de toekomst omlaag”, valt te lezen in het verkiezingsprogramma van D66. Dat ‘delen van auto’s’ sluit ook enigszins aan bij de lezing die Rients Dijkstra onlangs bij het CAST verzorgde. Tijdens die presentatie deed hij voorspellingen over de toekomst van de mobiliteit – zie het verslag van die lezing elders op de site van CAST.

Kort samengevat: volgens Dijkstra zal het niet zo erg lang meer duren voordat een meerderheid van de auto’s die in het straatbeeld te zien zijn, zelfrijdende auto’s zijn. Die zijn schoner, stiller en goedkoper dan de huidige auto’s. Als er een ongeval is of als ergens aan de weg gewerkt wordt, weten de auto’s dat en rijden ze automatisch een andere route. Bovendien gaan ze de automobilist een hoop extra tijd opleveren. De auto rijdt immers zelfstandig, dus de eigenaar kan gaan gewoon gaan zitten werken, of wat anders doen. En omdat de wagens van de toekomst makkelijk met anderen te delen zijn, gaan er ook auto’s op straat verdwijnen (en dus ook parkeerplaatsen). Die toekomst is volgens Dijkstra dus helemaal niet zo ver weg.

En toch: de politieke partijen houden het liever bij de nog wat kortere termijn. Aan dergelijke futuristische voorspellingen wagen zij zich niet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wel zijn er enkele partijen die alvast voorzichtig – althans in vergelijking met de voorspellingen van Dijkstra – een duit in het zakje doen en in hun verkiezingsprogramma’s enigermate ingaan op hoe mobiliteit zich aan het ontwikkelen is – elektrische auto’s en fietsen komen geregeld ter sprake – en hoe in Tilburg van die technologische ontwikkelingen gebruik kan worden gemaakt.

De VVD, bijvoorbeeld, wil dat Tilburg gebruik gaat maken van ‘smart mobility’. “In Helmond communiceren stoplichten met de bussen voor een zo snel mogelijke doorstroming en elders in het land zijn er meer slimme toepassingen om het verkeer door de stad makkelijker te stroomlijnen. We gaan graag nog een stapje verder: wat ons betreft komt er een smart mobility agenda met innovatieve initiatieven. Niet om het autogebruik tegen te gaan, maar om verantwoord te werken naar de mobiliteit van de toekomst”, aldus het verkiezingsprogramma van de liberalen.

En hoewel GroenLinks het autogebruik wél wil tegengaan, wil ook deze partij dat in Tilburg de mogelijkheden van ‘slimme mobiliteit’ worden ingezet: “GroenLinks wil ervoor zorgen dat mensen verleid worden om zich milieuvriendelijker te verplaatsen. We gebruiken proeftuinen voor de toepassing van slimme mobiliteitsoplossingen. (…) We zetten nog steviger in op slimme mobiliteit: zoals slimme verkeerslichten om de doorstroom en veiligheid te verbeteren en apps om veilig over te steken.”

D66 wil de komende raadsperiode ruimte bieden aan innovatie, schrijft de partij in het verkiezingsprogramma. Daarbij wordt onder meer gedacht aan ‘groene golven, slimme kruispunten en verkeerslichten die fietsers vaker groen geven als het regent’.


Openbaar vervoer

Overigens wil D66 ook dat er geëxperimenteerd wordt ‘met slim openbaar vervoer tussen het stadscentrum en omliggende dorpen’. Het openbaar vervoer duikt in algemene zin nogal eens op in de verkiezingsprogramma’s – de Verenigde Senioren Partij wijst bijvoorbeeld op het belang ervan voor minder valide ouderen en mensen met een handicap, en wil gratis busvervoer voor 55-plussers – en het OV naar de dorpen in de gemeente Tilburg moet sowieso verbeteren, zeggen ook andere partijen.

50PLUS is van mening dat ‘de bereikbaarheid van nieuwe wijken en de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout een belangrijk aandachtsgebied [is]’, en Voor Tilburg stelt dat door ‘de vele nieuwe ontwikkelingen in Berkel-Enschot en Udenhout de busverbinding tussen de dorpen en de stad opnieuw moet worden bekeken’. En net als GroenLinks vinden verschillende partijen dat in Berkel-Enschot een treinstation moet komen. Het CDA is daar bijvoorbeeld ook een voorstander van, net zoals D66.

Fietsers en wandelaars en voorzieningen voor deze groepen, het verminderen van de CO2-uitstoot en andere milieuvriendelijke maatregelen, het verbeteren van wegen waar sprake is van achterstallig onderhoud, en nog veel meer komt wat mobiliteit betreft aan bod in de programma’s. Zo af en toe is er ook een onderwerp in de verkiezingsdocumenten te vinden dat niet alleen betrekking heeft op Tilburg. Hoogfrequent spoor tussen Brabantse steden, om maar wat te noemen. D66 is vóór. De PvdA ook – Tilburg zal er voor bedrijven nóg aantrekkelijker op worden, meent de partij, die hoogfrequent spoor een van haar ‘speerpunten’ noemt.

En de A58 is ook zo’n ‘grensoverschrijdend’ thema. Niet specifiek Tilburgs, zo’n rijksweg, maar wél iets waar veel Tilburgers, bijvoorbeeld voor hun werk, regelmatig mee te maken krijgen. En dan niet op een bijzonder aangename manier, want het is vaak stilstaan op die weg, of maar mondjesmaat vooruit komen. De Tilburgse politiek moet zich dan ook ‘maximaal inzetten’ op verbreding van de A58, is Lokaal Tilburg van mening (zoals zij ook overigens ook vindt dat de N65 verbreed moet worden), en CDA, VVD en D66 zijn het daar helemaal mee eens.

Het CDA: “Er moet een einde komen aan de fileproblematiek op de A58. Daarom is verbreding van de A58 tot drie rijstroken, niet alleen in de richting van Eindhoven maar ook richting Breda noodzakelijk.”

“De lobby rondom de A58 en de N65 verdient onze blijvende inzet in de richting van de provincie en Den Haag”, aldus de VVD. “De uitbreidingen zijn nodig voor onze logistieke sector, maar vooral belangrijk voor de automobilist. Files zijn namelijk irritant, kosten onze economie geld en zijn ontzettend vervuilend.”

En zo beperken de verkiezingsprogramma’s van de Tilburgse partijen zich niet alleen tot de mobiliteit ín Tilburg, maar hebben zij ook enigszins betrekking op de mobiliteit vanuit en naar Tilburg.

Terug naar overzicht Naar de activiteit
Agenda
  • 19 jun 2020
    CAST&co | Expertmeeting (op uitnodiging)
  • 01 jul 2020
    BOUWSTOF talkshow | woensdag 1 juli
  • 01 sep 2020
    CASTatelier Logistiek Landschap | Publiek debat over het toekomstig logistiek landschap
architectuurgids Architectuurgids

Bestel online de architectuurgids midden-brabant of bekijk hem online.

Lees meer
CAST
Blijf op de hoogte

En schrijf u vandaag nog in voor onze CAST nieuwsbrief.